راهنمای انتقال دفتر تلفن از آیفون به اندروید


جهت انتقال دفتر تلفن آیفون به رایانه و یا به گوشی اندروید از روش ذیل استفاده کنید 

 

You can transfer your contacts from iCloud to Android as follows:

A-On Iphone Device:

   1-Go to “Settings,”

   2-then “Mail, Contacts, Calendars,”

   3-then “Accounts”

      -where you should see “iCloud” listed.

   4-Open iCloud and turn on the toggle for “Contacts” which will prompt you to “Merge” your device's contacts with iCloud.

 

After 30 Minutes :

B-In a web browser on your desktop computer, go to www.icloud.com ,

login with your Apple ID, and click on "Contacts". In the lower-left corner,

 

 

 

   1-click on the wheel,

   2-“Select All”. Once selected,

   3-click the wheel again and choose "Export vCard".

 

 

C-In a web browser,

   1-go to https://contacts.google.com/  ,

 

You should see a list of your Gmail contacts.

   3-Now click the "More" button above the contacts list and select "Import".

   4-Select "Choose File" and select your saved vCard file.

      -"When importing is complete, Gmail will display the number of contacts imported".

   5-delete any duplicates by using the “Find & merge duplicates” function under the "More" button above the contacts list.

 

D-Now Sync Your Android Phone Via Your Gmail`s Contacts

 

 

 

اطلاعات کامل جهت انتقال اطلاعات از آیفون به اندروید در :

https://www.android.com/switch/

 

 

 

 

راه حل آسان با نرم افزار و با استفاده از رایانه
Anvsoft SynciOS Pro v5.1.0

http://p30download.com/fa/entry/62350/ 

 

 

 

 

 

ترفند دوم سینک ماندن دفتر تلفن های دو گوشی آیفون و اندروید است
تصور کنید شما هم زمان دو تلفن دارید و میخواهید دفتر تلفن دو گوشی با یکدیگر سینک بمانند

پس از طی مراحل فوق
کافیست تا داخل گوشی آیفون 

   1- “Settings,”

   2-“Mail, Contacts, Calendars,”

   3-“Accounts”

   4- "iCloud"

کلا دفتر تلفن آیکلود را خاموش کنید
سپس دکمه بازگشت را زده و همان حساب گوگل را که دفتر تلفن را در مراحل بالا در آن کپی کرده بودید با زدن

افزودن حساب کاربری
به آیفون تعریف نموده و گزینه مخاطبان را روشن کنید
بعد از چند دقیقه تمام مخاطبان شما از حساب گوگل وارد دفتر تلفن میشود و از این پس هرگونه تغییری در دفتر تلفن آیفون و یا اندروید در تلفن دیگر شما نیز اعمال میشود


موفق باشد
کلیک خرید

 

بالا