قوانین و مقررات


پس از خرید جهت طی مراحل با تلفن تماس حاصل فرمایید

شما مختار هستید پس از دربافت محصول در همان زمان محصول را مرجوع نمایید

ارسال کالا با قیمت بالای صد هزار تومان در تهران رایگان میباشد و در شهرستانها هزینه ی شرکت پست به کالا افزوده میشود

ارسال کالا در روز جمعه و ایام تعطیل رسمی صورت نمی پذیرد

بالا